Privacyverklaring Amandi

De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op het websitebezoek en op de afspraken die Amandi met u maakt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Amandi verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam
– straatnaam
– woonplaats
– postcode
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer (alleen als u sponsor bent)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Het is niet de intentie van onze website en/of onze dienst om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen; dit om te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@amandi-thuis.nl; wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting Amandi verwerkt uw persoonsgegevens om
– uw bericht op de website te registreren.
– contact met u te kunnen opnemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Gegevens donateurs
Stichting Amandi gebruikt de gegevens die u als donateur hebt opgegeven om de donatie te registreren en te bewaken.
De gegevens worden niet online opgeslagen, maar op een beveiligde locatie bewaard en op uw verzoek verwijderd.

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Amandi zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:
1. tot uiterlijk 2 jaar nadat de overeenkomst is beƫindigd.
2. als de begunstigde heeft aangegeven dat hij geen gebruik meer wil maken van de diensten.
Langer bewaren zal alleen gebeuren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Verstrekking aan derden
Stichting Amandi verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, als u daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Stichting Amandi gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@amandi-thuis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. U kunt in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken; dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Amandi zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen.

Beveiliging
Stichting Amandi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@amandi-thuis.nl