PDF opent niet vanuit de mail applicatie

U bent hier:

Het kan zijn door het gebruik van een oudere internet Explorer of door instellingen binnen Explorer de bijgevoegde PDF niet geopend kan worden.
Meestal wordt dit veroorzaakt door instellingen binnen de browser.
Je kunt dan Adobe aangeven dat het programma niet de webbrowser moet openen om de PDF weer te geven.
Dit en andere mogelijkheden om het probleem op te lossen kunnen je vinden via deze of  onderstaande link.

https://helpx.adobe.com/nl/acrobat/kb/cant-view-pdf-web.html