Mail exporteren van Outlook mailbox naar .pst

U bent hier:

Standaard maakt outlook geen backup aan van je mailbox, maar je wil je mail ook niet kwijtraken.
Daarom hierbij een handleiding hoe je een backup kunt maken van je mailbox in outlook.

Outlook 2013 en 2016: Outlook-items exporteren naar een .pst bestand.

 1. Kies Bestand boven aan het lint van Outlook.Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te krijgen.

  Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.

 2. Kies Openen en exporteren > Importeren/exporteren.Kies Openen en exporteren, en kies vervolgens Importeren/exporteren.
 3. Kies Exporteren naar een bestand.Kies Exporteren naar een bestand.
 4. Klik op Outlook-gegevensbestand (.pst) en klik op Volgende.
 5. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt per keer maximaal de gegevens voor één account exporteren.Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Dan worden alle accountgegevens geëxporteerd: Agenda, contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.

  Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.

 6. Klik op Bladeren om de locatie voor het Outlook-gegevensbestand (.pst) te selecteren. Typ een bestandsnaam en klik op OK om door te gaan.

  Opmerking:  Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Typ een andere bestandsnaam voordat u op OK klikt.

 7. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.
 8. Klik op Voltooien.
 9. De export wordt direct gestart in Outlook, tenzij er een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) wordt gemaakt of een bestand wordt gebruikt dat met een wachtwoord is beveiligd.
  • Als u een Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt, kunt u het bestand desgewenst met een wachtwoord beveiligen. Wanneer het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken wordt weergegeven, typt u het wachtwoord in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord, en klikt u vervolgens op OK. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord en klik vervolgens op OK.
  • Als u exporteert naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) dat met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en klikt u vervolgens op OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, zijn deze draagbaar. U kunt bijvoorbeeld het PST-bestand opslaan in OneDrive en het vervolgens downloaden naar uw nieuwe computer. Of u kunt het opslaan op een USB-stick, deze aansluiten op uw nieuwe computer en vervolgens uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda importeren in Outlook.

Tevens is het mogelijk om met een apart programma dit bestand te openen zonder gebruik te maken van outlook.
Daarvoor zijn de volgende programma’s beschikbaar:
freekernelpstviewer.exe
free-pst-file-viewer.exe
Beide programma’s zijn gratis van internet te downloaden of verkrijgbaar via de ICT-werkgroep.